Představení CRAWLER

CRAWLER je soubor technologií pro získávání dat z Internetu nebo jiného zdroje a provoz fulltextového, kontextového nebo přesného vyhledávání nad těmito daty.

Získávání dat v CRAWLER

Akviziční technologie CRAWLER implementuje protokol HTTP(S) a vyznačuje se schopností efektivně komunikovat s desítkami tisíc vzdálených serverů současně prostřednictvím jediné instance (prostřednictvím jediného serveru). Výkon akviziční technologie CRAWLER tak umožňuje nárazově sestavit kvalitní textovou kopii průměrného národního Internetu v intervalu 24 hodin. Pro průběžný provoz nabízí CRAWLER rovněž optimalizační techniku (vyhodnocování proměnlivosti zdroje) a podrobný monitoring.

CRAWLER pro fulltextové vyhledávání

Technologie fulltextového vyhledávání CRAWLER pracuje s přibližnou shodou výskytů klíčových slov, na jejímž základě stanovuje relevanci (pořadí) všech známých dokumentů. Tento způsob je vhodný zejména pro ruční vyhledávání a je tak charakteristický pro vyhledávací portály.

CRAWLER pro kontextové vyhledávání

Technologie kontextového vyhledávání CRAWLER pracuje s podobností textů, na jejímž základě stanovuje relevanci (pořadí) všech známých dokumentů nebo jejich částí. Tento způsob je vhodný pro ruční i automatické vyhledávání.

CRAWLER pro přesné vyhledávání

Technologie přesného vyhledávání CRAWLER pracuje s přesnou shodou výskytů klíčových slov. Tento způsob je vhodný zejména pro automatické vyhledávání.

Raiffeisenbank, a. s.
Raiffeisenbank, a. s.
MEDIATEL, spol. s r. o.
MEDIATEL, spol. s r. o.
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Hospodářská komora ČR
Hospodářská komora ČR
MAFRA, a. s.
MAFRA, a. s.
ANNONCE, a. s.
ANNONCE, a. s.
Atlas.cz, a. s.
Atlas.cz, a. s.
Trellian, Ltd.
Trellian, Ltd.
Seznam.cz, a. s.
Seznam.cz, a. s.
Yahoo!, Inc.
Yahoo!, Inc.
STEM/MARK, a. s.
STEM/MARK, a. s.