Představení CRAWLER

CRAWLER je soubor technologií pro získávání dat z Internetu nebo jiného zdroje a provoz fulltextového, kontextového nebo přesného vyhledávání nad těmito daty.

Získávání dat v CRAWLER

Akviziční technologie CRAWLER implementuje protokol HTTP(S) a vyznačuje se schopností efektivně komunikovat s desítkami tisíc vzdálených serverů současně prostřednictvím jediné instance (prostřednictvím jediného serveru). Výkon akviziční technologie CRAWLER tak umožňuje nárazově sestavit kvalitní textovou kopii průměrného národního Internetu v intervalu 24 hodin. Pro průběžný provoz nabízí CRAWLER rovněž optimalizační techniku (vyhodnocování proměnlivosti zdroje) a podrobný monitoring.

CRAWLER pro fulltextové vyhledávání

Technologie fulltextového vyhledávání CRAWLER pracuje s přibližnou shodou výskytů klíčových slov, na jejímž základě stanovuje relevanci (pořadí) všech známých dokumentů. Tento způsob je vhodný zejména pro ruční vyhledávání a je tak charakteristický pro vyhledávací portály.

CRAWLER pro kontextové vyhledávání

Technologie kontextového vyhledávání CRAWLER pracuje s podobností textů, na jejímž základě stanovuje relevanci (pořadí) všech známých dokumentů nebo jejich částí. Tento způsob je vhodný pro ruční i automatické vyhledávání.

CRAWLER pro přesné vyhledávání

Technologie přesného vyhledávání CRAWLER pracuje s přesnou shodou výskytů klíčových slov. Tento způsob je vhodný zejména pro automatické vyhledávání.

Hospodářská komora ČR
Hospodářská komora ČR
STEM/MARK, a. s.
STEM/MARK, a. s.
MAFRA, a. s.
MAFRA, a. s.
Yahoo!, Inc.
Yahoo!, Inc.
ANNONCE, a. s.
ANNONCE, a. s.
Raiffeisenbank, a. s.
Raiffeisenbank, a. s.
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo vnitra ČR
MEDIATEL, spol. s r. o.
MEDIATEL, spol. s r. o.
Seznam.cz, a. s.
Seznam.cz, a. s.
Trellian, Ltd.
Trellian, Ltd.
Atlas.cz, a. s.
Atlas.cz, a. s.